Panoramik Röntgen

Panoramik röntgen, tüm dişlerin, çenelerin, dişler ve çenelerdeki bir çok problemin tek bir filmde görülmesini sağlayan röntgen filmidir. Panaromik röntgen neden gereklidir? Panoramik röntgen filmleri, tedavi planlamasının daha hızlı ve eksiksiz biçimde yapılmasına yardımcı röntgen filmleridir. Panoramik röntgene, çene ve dişlerde gözle görülemeyen kist, çürük ve tümör gibi oluşumların teşhisinde ihtiyaç duyulur. Çene ve dişlerle […]

Estetik Diş Hekimliği

Estetik diş hekimliği; diş hekimliğinin, ağız ve diş bölgesini sağlık ve estetik açıdan yeniden düzenlenmesini ele alan önemli bir branştır. Ana teması sağlıklı bir gülüş tasarımıdır. Gülüş tasarımı, kişiye özel ideal gülüşü sağlık ve doğallık ile yenilemektir. Önemli olan tıbbi kurallar dahilinde size yakışan estetik gülüş ifadesini oluşturmaktır. Dişlerimiz asıl işlevlerinin yanı sıra (çiğneme, konuşma […]

Anestezi ve Sedasyon

Anesteziyoloji, öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere ameliyat süresince hastanın ağrı duymamasını, konforunu ve yapılan girişime tahammülünü sağlamak üzere geliştirilmiş bir dizi tıbbi uygulamayı içeren bilim dalının adıdır. Anestezi uzmanı doktorunuz, Tıp Fakültesi mezunu, bu dalda dört yıllık uzmanlık eğitimi almış olan, üst düzey tıp teknolojisini kullanabilen ve bu bilgi ve becerisi ile sizin […]

Radyovizyografi

Kök, kanal tedavisinde kök bağlarının tespit edilmesi, diş köklerinin ve çevre kemik dokularının detaylı incelenmesi, kist ve benzeri oluşumların incelenmesi için bilgisayar destekli röntgen görüntüsünün dijital ortama aktarıldığı uygulamadır. Rvg sayesinde eskiye göre 10 kat daha düşük oranda radyasyon kullanılmakta ve hastalara zararı minimum düzeydedir. Kaydedilen görüntüler dijital ortamda saklandığı için yıllarca muhafaza edilebilmektedir. Kliniğimizde […]